Wapnowanie chroni glebę przed skutkami suszy

Każda gleba posiada określoną zdolność do przechowania wody. Maksymalną ilość wody może zachować tylko gleba o odpowiedniej strukturze gruzełkowatej, uregulowanym pH oraz dużej zawartości próchnicy. Woda z deszczu jest dostępna dla rośliny przez 3 dni od opadu, później roślina pobiera ją z zapasów glebowych. Regularne wapnowanie sprzyja optymalnym stosunkom wodno-powietrznym w glebie. Wapnowanie tworzy trwałe agregaty glebowe o porowatej strukturze zwane gruzełkami, a te tworzą luźne gąbczaste kompleksy, w których przechowywana jest woda. Optymalna wielkość cząsteczek gleby powinna mieścić się w przedziale od 0,02mm do 50 mm. Wapnowanie oraz zwiększanie zawartości próchnicy w glebie wspomaga rolników w przeciwdziałaniu skutkom suszy i pozwala utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy gleby. Tylko w glebach o uregulowanym odczynie rośliny budują duży system korzeniowy, który umożliwia im maksymalną penetrację wgłębną w celu pozyskania wody.

 

 

Powrót »

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź